Thiết kế kiến trúc

Kiến tạo cho ngôi nhà bạn những giá trị xanh bền vững.

Thi công xây dựng

An tâm về chất lượng dịch vụ trong suốt quá trình xây ...

THI CÔNG NỘI THẤT

Sáng tạo cảm xúc mỗi ngày cùng không gian sống...

Công trình thi công

Một số mẫu công trình thi công của ATP decor


Trong thời điểm hiện tại, ATPDECOR được tổ chức theo mô hình phòng ban chức năng. Vai trò và nhiệm vụ của mỗi phòng ban như sau:

•    Giám đốc: Chịu trách nhiệm điều hành chung

•    Phòng Kinh Doanh: Thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường và chăm sóc khách hàng

•    Phòng Thiết Kế: Thực hiện chức năng thiết kế Kiến trúc, Kết cấu và Cơ Điện

•    Phòng Kỹ Thuật: Kiểm soát khối lượng, giám sát chất lượng và đệ trình các qui trình kỹ thuật thi công

•    Phòng Thi Công: Trực tiếp tổ chức thi công, đảm bảo dự án đúng tiến độ, chất lượng và an toàn lao động

•    Phòng Cung Ứng: Tổ chức thu mua và cung ứng các loại vật tư, máy móc thiết bị đúng chủng loại và số lượng

•    Phòng Kế Toán: Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, thuế; theo dõi tài chính dự án và tình hình tài chính công ty

•    Phòng Hành Chánh và Nhân Sự: Thực hiện các nghiệp vụ hành chính và quản lý mảng nhân sự trong công ty